Advokat og autoriseret bobestyrer

Laila er udpeget bobestyrer ved retten i Randers. Dette betyder, at Laila hvert år behandler et stort antal dødsboer.

Endvidere beskæftiger Laila sig med bodelinger, skilsmisse, forældremyndighed, samvær, bopæl og sager om anbringelse af børn udenfor hjemmet samt testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Udover at møde i Skifteretten og Familieretten møder Laila også ofte i Børn- og Ungeudvalget, Ungdomskriminalitetsnævnet og i Ankestyrelsen.

Laila holder foredrag i bl.a. pengeinstitutter og foreninger om arveret og om familieretlige emner.

Laila Østergaard