Hvordan er forløbet i min asylsag?

Når du søger asyl i Danmark går der automatisk en proces i gang, hvor du bl.a. skal udfylde et ansøgningsskema, til samtale med Udlændingestyrelsen og muligvis i Flygtningenævnet.

Læs også mere om asylsager her!

Ansøgningsskemaet:

Du vil blive tilbudt at udfylde et ansøgningsskema, hvor du skal besvare spørgsmål omkring din identitet, hvorfor du søger asyl, om evt. politiske aktiviteter, konflikter, osv.

Du skal være opmærksom på, at det er frivilligt at udfylde skemaet, men det vil ofte være en god idé at gøre det. Du skal dog samtidig også være opmærksom på, at såfremt du udfylder ansøgningsskemaet, vil oplysningerne heri ofte fungere som udgangspunkt for de danske myndigheders efterfølgende sagsbehandling. Det er derfor vigtigt at du giver så mange detaljer som muligt og ikke undlader at nævne evt. episoder, som du har været udsat for.

Den første samtale i Udlændingestyrelsen: Oplysnings- og motivsamtalen:

Du vil blive indkaldt til en samtale hos Udlændingestyrelsen. Her vil Udlændingestyrelsens sagsbehandler spørge ind til din nationalitet, familie og rejserute til Danmark. Sagsbehandleren vil endvidere spørge ind til årsagen til flugten fra hjemlandet.

Det er igen vigtigt at du nævner alle episoder som du har været udsat for, og ikke undlader detaljer. Vi ser således desværre ofte, at asylansøgeren glemmer at nævne vigtige hændelser. Dette kan få afgørende konsekvenser for sagens senere behandling, og for muligheden for at få asyl i Danmark.

Der vil være en tolk til stede under samtalen og der vil blive udarbejdet et referat, som bliver oversat af tolken, og som du efterfølgende bliver bedt om at godkende. Er der fejl i referatet, er det meget vigtigt at du beder om at disse bliver rettet.

Den anden samtale i Udlændingestyrelsen: Asylsamtalen:

Såfremt det vurderes at asylsagen skal behandles i Danmark, vil du blive indkaldt til en anden samtale hos Udlændingestyrelsen.

Til den anden samtale vil asylansøgeren blive bedt om i detaljer at redegøre for grundene til at ansøgeren er flygtet fra sit hjemland.

Hvis der foreligger divergenser i indholdet mellem den første og anden samtale vil du blive spurgt ind hertil. Det er derfor vigtigt at du forklarer de samme ting som til den første samtale. Du skal dog selvfølgelig under hele din ansøgningsproces tale sandt.

Der vil også under den anden samtale være en tolk til stede under samtalen og der vil blive udarbejdet et referat, som bliver oversat af tolken, og som du efterfølgende bliver bedt om at godkende. Er der fejl i referatet, er det meget vigtigt at du beder om at disse bliver rettet.

Du skal være opmærksom på, at særligt den anden samtale hos Udlændingestyrelsen kan vare adskillige timer.

Tilladelse/afslag:

Efter den anden samtale hos Udlændingestyrelsen vil du efter noget tid modtage et brev fra Udlændingestyrelsen med en afgørelse.

Hvis du får et afslag på ansøgningen om asyl, vil sagen automatisk blive påklaget til Flygtningenævnet. Du har ret til at opholde dig i Danmark, mens din sag bliver behandlet af Flygtningenævnet.

Sagens behandling i Flygtningenævnet:

Du har ret til gratis advokatbistand til din sag i Flygtningenævnet, og såfremt du ikke selv vælger en advokat, vil du blive tildelt en sådan.

Forud for sagens behandling i Flygtningenævnet vil du blive indkaldt til et møde på advokatens kontor, hvor I skal drøfte sagen igennem. Der vil også her være en tolk til stede. Advokaten har inden mødet modtaget kopi af sagens dokumenter, og advokaten vil forberede dig på mødet i Flygtningenævnet.

Til mødet i Flygtningenævnet vil din advokat starte med at stille dig spørgsmål. Flygtningenævnets medlemmer og Udlændingestyrelsens repræsentant har ligeledes mulighed for at stille dig supplerende spørgsmål.

Du vil ofte få Flygtningenævnets afgørelse på samme dag som mødet bliver afholdt i Flygtningenævnet.

Flygtningenævnets afgørelse er endelig, hvilket vil sige, at du ikke kan klage over afgørelsen. Bliver det således besluttet, at du ikke skal meddeles asyl i Danmark skal du udrejse af landet inden for den af Flygtningenævnet fastsatte frist.

Såfremt Flygtningenævnet meddeler dig en opholdstilladelse i Danmark, tildeles du en bopælskommune, som er ansvarlig for, at du begynder på sprogskole, finder et arbejde og bliver etableret i Danmark.

Har du brug for hjælp til din asylsag, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 42 20 59 16 eller mail info@dj-advokatfirma.dk.

Advokat til asylsag
Vi benytter cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Bliv ringet op af en advokat

Har du brug for hjælp?
Udfyld formularen – så ringer vi dig op hurtigst muligt.