Hvordan er jeg dækket hvis den nedgravede olietank har forurenet min grund?

Ét af de spørgsmål, som vi ofte får i forbindelse med et huskøb er, hvordan er jeg dækket hvis den nedgravede olietank på grunden har forårsaget en forurening?

Der kan desværre ikke altid gives et klart svar herpå. Du kan dog muligvis søge omkostningerne til oprensningen dækket hos enten din ejerskifteforsikring eller hos den obligatoriske forsikringsordning for villaolietanke.

Ejerskifteforsikringen:

En udvidet ejerskifteforsikring kan muligvis hjælpe dig med at få dækket en forurening fra en olietank, som er opstået inden at du har fået nøglerne til den købte ejendom. En udvidet ejerskifteforsikring dækker således forhold på grunden, og dermed som udgangspunkt også forurening.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at det ofte vil fremgå af forsikringsselskabernes betingelser, at en forudsætning for dækning af en forurening er, at en offentlig myndighed har udstedt et offentligt påbud om oprensning af grunden. Endvidere vil der ofte være indsat et dækningsmaksimum.

Modtager du derfor ikke et påbud om oprensning af grunden, vil den udvidede ejerskifteforsikring ikke hjælpe med at betale for at få din grund oprenset.

I den forbindelse skal du endvidere være opmærksom på, at grunden skal være forurenet i et vist omfang før at man modtager et påbud omkring oprensning. En række kommuner giver endvidere ikke påbud, såfremt olietanken er sløjfet før en bestemt dato.

Vores generelle råd er dog, at man altid tegner en udvidet ejerskifteforsikring, når der findes en nedgravet olietank på den ejendom, som man påtænker at købe.

Alternativt kan man også i forbindelse med handlens indgåelse få undersøgt forholdene omkring olietanken. Dette kræver dog at man graver ned til olietanken og får denne besigtiget. Dette er naturligvis forbundet med en række omkostninger, ligesom sælger skal acceptere denne fremgangsmåde.

Den obligatoriske forsikringsordning for villaolietanke:

Du skal også være opmærksom på, at du muligvis kan få dækket omkostningerne til oprensning af grunden igennem den obligatoriske forsikringsordning for villaolietanke.

For at være dækket af denne ordning er det dog et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at grunden oprenset. Endvidere skal du være opmærksom på, at ordningen ikke dækker, hvis brugen af tanken for længst er ophørt.

Nedgravet olietank
Vi benytter cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Bliv ringet op af en advokat

Har du brug for hjælp?
Udfyld formularen – så ringer vi dig op hurtigst muligt.