Karaktersystem med K1, K2 og K3 udgår og erstattes med farver

Fra den 1. oktober 2020 bliver tilstandsrapporterne og elinstallationsrapporterne lavet om. Fra dette tidspunkt er det nemlig ikke længere bogstaver og tal (K1, K2, K3 og UN), men derimod farver, der viser bygningernes tilstand.

En rød farve vil indikere, at en skade er kritisk og skal udbedres straks, mens en gul farve vil vise, at skaden er alvorlig, men at reparationen nok kan vente et par år. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens forhold, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort.

Fremover bliver bygningens tilstand altså klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres, mens farverne i elinstallationsrapporten oplyser om eventuelle risici for brand og stød.

Beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporten bliver endvidere revideret og forenklet. Skadesbeskrivelserne har således indtil nu været op til den enkelte byggesagkyndige at formulere, men de bliver fra den 1. oktober standardiserede. På den måde skal det blive lettere at sammenligne boliger på tværs.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at husejernes retsstilling over for ejerskifteforsikringerne forbliver uændret, og at skjulte fejl og mangler således vil blive behandlet som hidtil.

Nye tilstandsrapporter for huse
Vi benytter cookies til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Bliv ringet op af en advokat

Har du brug for hjælp?
Udfyld formularen – så ringer vi dig op hurtigst muligt.